… THE FUTURE IS HERE

Solaris Hydrogen jest dostawcą autorskiego innowacyjnego rozwiązania nisko i zeroemisyjnego systemu energetycznego w formie klastra energii. Solaris Hydrogen jest systemem energetycznym zasilanym przez produkowaną w odnawialnych źródłach energię, zintegrowaną z zespołem jej przetwarzania poprzez zastosowane technologie wodorowe, kogenerację gazową oraz magazynowanie. Wszystkie zachodzące w systemie Solaris Hydrogen procesy takie jak produkcja, przetwarzanie w zielony wodór, magazynowanie i rozliczanie, zarządzane są przez specjalnie stworzone do tego oprogramowanie eVison. Połączenie tego typu, w niespotykany dotąd sposób, umożliwiło skonstruowanie systemu zasilania odbiorców w energię elektryczną i ciepłowniczą, niezależnego od dnia czy pory roku. Stanowi ono alternatywę dla wysokoemisyjnych przestarzałych i niewydajnych obecnych rozwiązań.

Solaris Hydrogen umożliwia również znaczne ograniczenie kosztów dla użytkowników systemu, przy maksymalizacji przychodów dla jednostki produkcji i konsumpcji, łącząc obie te funkcje na zasadzie prosumenctwa. Jest to rozwiązanie proekologiczne, które charakteryzuje się zerową lub bardzo niską emisją CO2 do atmosfery. Możliwości dostosowania systemu Solaris Hydrogen do danego projektu przedstawiają trzy przygotowane przez nas modele:

  • Solaris Hydrogen Basic – niskoemisyjny,
  • Solaris Hydrogen H2 – zeroemisyjny,
  • Solaris Home – przeznaczony dla budownictwa jednorodzinnego.

Forma działania w postaci klastra energii umożliwia mnogość rozwiązań finansowania oraz doskone funkcjonowanie w aparacie prawnoadministracyjnym. Poprzez indywidualne projektowanie każdej jednostki do parametrów i uwarunkowań zewnętrznych. Solaris Hydrogen niewątpliwie stanowi pełne rozwiązanie biznesowe i technologiczne z nową rozproszoną gospodarką energetyczną.

Szczegóły niebawem.
Strona w budowie …